Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 22. april

17.00 Ungdommenes møte. Andakt v/Stig Magne Heitmann. Barnemøter.

 

Møteserie, tirsdag- lørdag 19.30

Per Tveten taler på kveldsmøter tirsdag 24.- lørdag 28. april 19.30.

 

Søndag 29. april

11.00 Møte med nattverd. Tale av Per Tveten. Barnemøter og ungdomssamling.

Siste nytt

Møteserie med Per Tveten som taler 24.-29. april

Fra tirsdag til og med søndag i uke 17 inviteres det til møter hver kveld 19.30. Søndag er møtet 11.00.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for vårsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for vårsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Des mnd

31/12-17

Kollekter

16 121

23 729

Gaver husleie

2 950

50 800

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 21/12-17

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm