HjemVelkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene. 

Neste møte

Søndag 17. februar

15.00- 18.00 Forsamlingsmiddag, andakt og årsmøte. 

Aller er velkommen til å ta med litt hver til forsamlingsmiddag fra 15.00. Fra 16.00 blir det andakt av Alf Tråsdahl og påfølgende årsmøte. Under årsmøtet kan barna være med i gymsalen eller se film i et klasserom. 


Søndag 24. februar

17.00 Møte med musikkfokus. Andakt av Anette S Rege. Tekst: Romerbrevet 1:1-16

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Siste nytt


Misjon og givertjeneste


Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank. 


Kontonummer:

4776.13.45997

Referat fra forsamlingssamtalen 4.11

Her er referatet fra forsamlingssamtalen 4. november.

 

Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for vårsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høstsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

Gaveoversikt


Des mnd

31/12-18

Kollekter

23 968

36 771

Gaver husleie

1 100

42 750Oppdatert pr 31/12-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm