Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Torsdag 16- søndag 19. august Sensommerdager på Skoghus

Se program og detaljer her.

 

Søndag 19. august

11.00 Sensommerdager på Skoghus. Møtet er åpent og forsamlingen oppmuntres til å delta.

Taler er Egil Sjaastad og overskriften er "Frikjent på dommens dag".

 

Søndag 26. august

11.00 Semesteråpning. Tale av Trond Kristoffersen.

 

Siste nytt

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for høstsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høstsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Mai mnd

21/5-18

Kollekter

3 600

79 885

Gaver husleie

2 500

13 750

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 21/5-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm