Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 21. oktober

11.00 Møte møte med nattverd. Efeserbrevet 5

Tale av Vegard Svendsen

Barnemøter

 

Søndag 28. oktober

16.00 Bibeltime v/Vegard Svensen. Tema: Døden

17.00 Ungdommenes møte. Tale av Øivind Kringstad

Efeserne 6. Barnemøter

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Siste nytt

Bibelen til alle

Ungdom i Oppdrag står bak en aksjon der alle husstander i Norge skal få mulighetten til å ta imot en Bibel. 24.10. - 27.10 skal husstander i Lenvik kommune få muligheten.

Klikk her for å bli med og dele ut, kjøre eller/og be.

Onsdag 17. oktober kl 17.30 holdes et informasjonsmøte i i Metodistkirken om aksjonen og praktiske ting avklares.

 

Les mer om aksjonen på https://bibelentilalle.no

 

Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Forsamlingssamtale 4. november

I etterkant av møtet 4. november er alle invitert til forsamlingssamtale. Sakliste vil komme.

 

Møteserie i november med Curt Westman

7.-11. november blir det møter med forkynner Curt Westman. Tema for møtene er "Den troendes normalkontrakt i verden".

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for høstsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høstsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Sept mnd

13/10-18

Kollekter

15 657

153 349

Gaver husleie

3 750

27 200

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 13/10-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm