Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 25. februar

17.00 Møte med musikkfokus. Andakt av Anette Sørensen Rege. Barnemøter.

 

Søndag 4. mars

11.00 Familiemøte. Andakt av Yngvar Smetana- Svensen.

Siste nytt

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for vårsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for vårsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Des mnd

31/12-17

Kollekter

16 121

23 729

Gaver husleie

2 950

50 800

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 21/12-17

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm