Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 27. mai

16.00 Bibeltime v/Richard Skollevoll "Guds død- om treenigheten".

17.00 Møte med musikkfokus. Andakt v/Richard Skollevoll. Barnemøter.

 

Søndag 3. juni

11.00 Møte med nattverd. Tale v/Trond Kristoffersen. Barnemøter og ungdomssamling.

13.00 Forsamlingssamtale

Siste nytt

Nesten 30 dagers bønn for muslimer 16.mai- 14. juni.

Under muslimenes fastemåned, ramadan, samles vi til felles bønn for den muslimske verden. Bli med på samlingene!

Kan du tenke deg å ta ansvar for en eller flere samlinger? I tilfelle følger du denne linken og huker av når du kan.

 

Her er oversikt over når og hvor samlingene er.

 

Mer informasjon om aksjonen finnes her.

 

Forsamlingssamtale 3. juni

Vårens forsamlingssamtale blir søndag 3. juni kl. 13.00. Det er mulig å komme med innspill til saker i forkant, men også i selve møtet.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for vårsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for vårsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Mai mnd

21/5-18

Kollekter

3 600

79 885

Gaver husleie

2 500

13 750

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 21/5-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm