Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 2. desember

11.00 Adventskonsert. Andakt v/ Alf Tråsdahl

Unge Røster og flere andre synger

 

Søndag 9. desember

11.00 Møte på Skoghus med basar. Andakt ved

Lars Martin Vik.

Finnsnes Musikklag synger

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Siste nytt

Referat fra forsamlingssamtalen 4.11

Her er referatet fra forsamlingssamtalen 4. november.

 

Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for høstsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høstsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Okt mnd

11/11-18

Kollekter

33 300

192 489

Gaver husleie

15 350

40 550

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 11/11-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm