Hjem

 

 

Velkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen på Myrasenteret. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene.

Neste møte

Søndag 18. november

11.00 Møte med nattverd. Tale v/ Gudmund Bendiksen. Barnemøter.

 

Søndag 25. november

16.00 Bibeltime v/ Thor Fremmegård «Å være kristen forsamling når livet slår sprekker.»

17.00 Møte. Tale v/Thor Fremmegård.

 

Hjertelig velkommen!

 

 

Siste nytt

Referat fra forsamlingssamtalen 4.11

Her er referatet fra forsamlingssamtalen 4. november.

 

Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Bønnesamling før møtene

En halv time før hvert møte er du invitert til

bønnesamling på klasserom 1.

 

Ansvarsliste for høstsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høstsemesteret. Teamleder for hvert møteteam innkaller til planleggingsmøte.

Ved spørsmål kontakt Øivind Kringstad (996 46 803/okringstad@nlm.no)

 

 

 

 

Misjon og givertjeneste

 

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank.

 

Kontonummer:

4776.13.45997

Gaveoversikt

 

Okt mnd

11/11-18

Kollekter

33 300

192 489

Gaver husleie

15 350

40 550

 

 

 

 

 

 

Oppdatert pr 11/11-18

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm