ÅrsmøteÅrsmøte 16.02.2020

Årsmøtet etter en andaktsstund kl 11.00 

Mellom andaktsstunden og årsmøtet deler vi en felles lunch. Her tar alle med seg litt hver og vi dekker et felles bord. 

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm