SmittevernSmittevern

Forsamlingen følger retningslinjene for smittevern og har innført en del restriksjoner som følge av Covid19. 

 • Alle anmodes om å møte opp minst 10 minutt før samlingen da det føres liste over gjester/deltakere. 
 • Det praktiseres krav til avstand, håndhygiene og at syke ikke kan være til stede. 
 • Maks antall deltakere / gjester vurderes  ut fra lokalets størrelse og avstandskrav mellom dem som ikke er i familie. 
 • Det serveres ikke kirkekaffe.
 • Det er ikke barnemøter på samlingene, men det arrangeres egne samlinger for barna 1 gang pr mnd. 


Lenke til NLM sine generelle retningslinjer for smittevern - oppdatert sist 16.06.2020. 


Lokal rutine smittevern. 


Smittevernansvarlig sine oppgaver: 

 • Møt opp 30 minutt før møtet. 
 • Sprit rekkverk trapp og dørhåndtak før møtet. 
 • Heng plakater på toaletter - 1 skal være tilgjengelig.
 • Sett spritflaske på bord ved inngang.
 • Skriv navn og tlf.nr på alle som kommer.
 • Maks antall deltakere for tiden 50 personer. 
 • Påse at avstandskrav 1 m blir overholdt. 
 • Påse at møteleder sier litt om smittevern i starten av møtet. 
 • Navneliste skal leveres til Kjetil Rege. NB! Skal ikke ligge igjen i smittevernperm pga krav om at listene skal behandles konfidensielt. 
 • Påse at ryddeansvarlig sørger for at det blir spritet rekkverk etc etter møtet.


Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm