HjemVelkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen i Storgata 51. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene. 

Neste møte

Neste møte: 


Søndagsmøte 7. mars kl 11.00

Vanlig søndagsmøte. Taler Eyvind Volle fra Soltun Soldatheim. Det blir ikke egne samlinger for barna. 


Resten av møteplanen for våren finner du her.


Fellesskap 21 - 13. mars kl 10.00 - 15.30

Fellesskap 21 er en konferanse som vanligvis arrangeres sentralt. I år blir det en kombinasjon av en lokal og digital konferanse. Konferansen er for alle som deltar frivillig med en eller annen oppgave i FIMIS eller et annet NLM fellesskap i Finnsnesområdet. Hovedfokus er hvordan vi kan utvikle oss som fellesskap og hvordan vi kan nå flere. Mer informasjon og påmelding finner du her


Bønnemøte på videolink - onsdager kl 21.00

Vi inviterer til faste bønnesamlinger onsdager kl 21.  


Det er plass til 12 deltakere. Arne Harald vil trekke i trådene og lede de fleste møtene. Trenger du hjelp for å komme inn i møtet kan du ringe han på tlf 47808783.


Lenke til møtet: whereby.com/fimis 


Trykk på lenken for å delta. Du kan delta fra pc, telefon etc. På Iphone kan det hende du blir bedt om å installere en gratis app. Møtet er åpent og du behøver ikke passord eller annet for å delta. Men det er kun de 12 første som får plass. Videolinken er kryptert slik at ingen utenforstående kan lytte til møtet.Forbønn

Ønsker du forbønn eller samtale er du velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har medlemmer i forsamlingen som har erfaring og kompetanse innen sjelesorg.


 

Siste nytt

Ansvarsliste for høst-semesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for høsten. 


Ansvarsliste for våren 2021:

Trykk her for å se ansvarsliste for våren.


Styrets planlegging av våren 2021

Styret er i gang med planlegging av programmet for våren 2021. På grunn av Covid-19-situasjonen er det ikke helt enkelt. Offentliggjøring av møteplan vil skje senere når vi er kommet lengre i planleggingen. 

Inntil videre har styret tilgang til møteplanen på denne linken: 

Styrets link for møteplan/ansvarsliste for våren 2021. 


Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Be for møtene

Be alltid - om du trenger forbønn ta kontakt.


Kontakt

Ved spørsmål kontakt Even Olsen, tlf 976 68 990 eller

Email: fimis@nlm.no

Misjon og givertjeneste

Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank eller VIPPS.. 


Kontonummer:

4776.13.45997


Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm