HjemVelkommen til Finnsnes Misjonsforsamling

Vi har møtene våre i møtesalen i Storgata 51. Møtene begynner oftest kl. 11.00 og én søndag i måneden kl. 17.00. Se annonser. Det er søndagsskole for barna på de fleste møtesamlingene. 

Neste møte

Bønnemøte på videolink - skjærtorsdag kl 20.00

Andre bønnemøte er gjennomført, og vi fortsetter med nytt møte på skjærtorsdag.  


Det er plass til 12 deltakere. Arne Harald vil trekke i trådene og lede møtet. Trenger du hjelp for å komme inn i møtet kan du ringe han på tlf 47808783.


Lenke til møtet: whereby.com/fimis 


Trykk på lenken for å delta. Du kan delta fra pc, telefon etc. På Iphone kan det hende du blir bedt om å installere en gratis app. Møtet er åpent og du behøver ikke passord eller annet for å delta. Men det er kun de 12 første som får plass. Videolinken er kryptert slik at ingen utenforstående kan lytte til møtet.


Avlyste møter

Samtlige fysiske møter fremover er avlyst inntil videre pga Corona-situasjonen, og det er uvisst hvor lenge dette vil vare. 

Vi oppfordrer til å følge gudstjeneste på www.nlm.no hver søndag og også flere dager i påsken. 


Forbønn

Vi kan fortsatt ikke samles til møter i Finnsnes misjonsforsamling, og det er uvisst hvor lenge dette vil vare. 


Ønsker du forbønn eller samtale er du velkommen til å ta kontakt med oss. 


 

Siste nytt

Coronavirus og avlyste møter

På grunn av Corona er alle møter og samlinger avlyst inntil videre. Vi følger oppfordringene om ikke å samles, heller ikke i smågrupper. Vi oppfordrer hverandre til å være med i bønn og gjerne delta på bønneaksjoner som igangsettes på Facebook eller andre areaner. 


Fordelt giveravtale- samle kollekt og husleie i én giveravtale

Vi oppmuntrer til å ordne givertjenesten gjennom fast givertjeneste og få skattefritak på hele giverbeløpet.

Hvordan gjøres det? Les detaljert beskrivelse her.

 

Gi via VIPPS!

Det er nå mulig å gi kollekt via VIPPS. Søk opp Finnsnes Misjonsforsamling NLM eller #58695. Så lett som bare det!

 

Be for møtene

Be alltid - om du trenger forbønn ta kontakt.

 

Ansvarsliste for vårsemesteret

Trykk her for å se ansvarslisten for vårsemesteret.


Kontakt

Ved spørsmål kontakt Alf Tråsdahl 95208230 eller

Email: alf@trasdahl.no


Misjon og givertjeneste


Vi minner om at det er anledning til å gi kollekt via nettbank eller VIPPS.. 


Kontonummer:

4776.13.45997


Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm