UngdomsgruppeUngdomsgruppe 12-15 år

I forsamlingen er det en egen ungdomsgruppe fra 12 år til ca 17 år. Gruppen koordineres av Øivind Kringstad. Enkelte ganger er ungdommene med på søndagsmøtet i sin helhet, andre ganger går de til egne samlinger underveis i møtet.


Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm