OmOm

Profil

FIMIS er en ung og familievennlig forsamling som ønsker at Bibelens budskap skal være retningsgivende for våre liv. Vi ønsker å hjelpe hverandre på veien ved å arrangere møter med sang, vitnesbyrd, andakt, sosialt samvær osv. FIMIS er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).


Visjon

Verden for Kristus er den visjon som kjennetegner FIMIS og NLM. Vi er del av en selvstendig og demokratisk organisasjon som jobber for å spre bibelens budskap til unådde folkeslag gjennom misjonsarbeid. Vi er del av en lekmannstradisjon der forkynnelsen av Guds Ord står i sentrum.


Møtene

ÅPNE MØTER

Møtene er åpne for alle. Vi vil være en åpen og inkluderende forsamling med plass til alle. Det er eget tilrettelagt opplegg for barn fordelt på 3 grupper. Møtene arrangeres stor sett i forsamlingssalen i Myrasenteret, 2. etasje søndager kl. 11.


MEDLEMSKAP

Det er anledning til å registrere seg som medlem av FIMIS. Medlemskap gir rett til å stemme på årsmøtet, men ellers er det ingen rettigheter eller forpliktelser knyttet til medlemskap.

Vil du bli medlem? Medlemskontingent er 100,- per år og kan betales til konto 4776.13.45997. Merk innbetalingen med "Medlemskontingent *ditt navn*".


Vårt forhold til kirken

MEDLEM AV STATSKIRKEN

De fleste av oss er nok medlem i statskirken. NLM som organisasjon er ikke et eget trossamfunn, men man kan være innmeldt i "NLM trossamfunn" som formelt sett er et trossamfunn på lik linje med andre trossamfunn registrert i Norge. Mer om dette her.


SAMARBEID MED KIRKEN

På en liten plass som Finnsnes vil vårt samarbeid med kirken være personavhengig. Vi ønsker mest mulig samarbeid og vil ikke være en konkurrent til kirken.


Adresse

Myrasenteret, 2. etasje.


Internett

www.fimis.no

www.nlm.no


Finnsnes Misjonsforsamling

LIKHETER OG ULIKHETER

I likhet med statskirken bygger vi på den Lutherske bekjennelse. Vi betrakter Bibelen som Guds ord til oss for vår tro og som rettesnor for hvordan vi lever våre liv.

Vi praktiserer fri nattverd og barnedåp.


FORSAMLINGENS STØRRELSE

Til vanlig samles ca 50-60 små og store på våre møter. Det er ca 40 registrerte medlemmer over 18 år. I tillegg kommer barn og ungdom.


STYRET

Styret i FIMIS består av Alf Tråsdahl, Øivind Søreng, Linda Tråsdahl, Ellen Irene Heng og Lars Bjørnholm.


Andre NLM institusjoner

NORDBORG SKOLER

Nordborg skoler på Finnsnes Har både ungdomsskole og videregående skole. Skolen er en kristen internatskole med ca 140 elever på vgs og etter hvert opp til 90 elever på usk. På landsbasis driver NLM ca 30 andre skoler.


SKOGHUS LEIRSTED

Skoghus leirsted på Senja. Hvert år arrangeres en rekke leirer og arrangement her.


HEIMLY BARNEHAGE

Heimly barnehage på Finnsnes en privat barnehage drevet av NLM.


SOLTUN SOLDATHEIM

På Setermoen driver NLM norges eneste soldathjem - et tilbud til soldater og ungdom i Indre Troms. Her er rom til overnatting, sosialt samvær og møtevirksomhet.


FJELLHEIM BIBELSKOLE

Fjellheim bibelskole ligger i Tromsø. Skolen har ca 50 elever.


NLM REGIONKONTOR

NLM Region Nord har sitt hovedkontor på Finnsnes.

Utvilket av senjatjenesten.no. Illustrasjoner: Lars Bjørnholm